Uvjeti korištenja računalne igre Urban Jungle (inačica 1.1)

1.

Koautori: Aleksandar Ribarić, Damir Tabulov-Strelov, Edi Kraljić, Goran Paulin, Lovro Žmak, Radan Skorić i Sanjin Celeski (dalje u tekstu: Urban Development) vlasnici su računalne igre Urban Jungle (dalje u tekstu: softver). Navedeni softver zaštićen je domaćim i međunarodnim pravilima o zaštiti autorskih prava i prava intelektualnog vlasništva i njegova neovlaštena uporaba nije dopuštena. Svaka inačica navedenog softvera ili kombinacija njegovih dijelova jest vlasništvo Urban Developmenta. Uz navedeni softver ili bilo koji njegov dio mora biti priložena oznaka autorskog prava "© 2005-2007 Urban Development".

2.

Za potrebe ovih Uvjeta, Korisnikom se smatraju sve fizičke osobe i/ili osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj koje koriste igru. Korisnik je odgovoran za bilo koje neovlašteno korištenje softvera koje je uzrokovano njegovim nepridržavanjem ovih Uvjeta.

3.

Instalacijom na svoje korisničko računalo, Korisnik prihvaća ove Uvjete. Instalacijom softvera Korisnik ne postaje vlasnikom istoga. Ukoliko Korisnik prekrši bilo koji od Uvjeta, dužan je odmah prestati koristiti softver i deinstalirati ga sa svog računala.

4.

Prihvaćanjem Uvjeta od strane Korisnika, Urban Development daje, a Korisnik prima, sukladno ovim Uvjetima, pravo besplatnog korištenja softvera u Republici Hrvatskoj i isključivo za vlastite potrebe. Urban Development zadržava pravo u budućnosti mijenjati uvjete korištenja softvera, pri čemu Urban Development preuzima obvezu iste objaviti na službenoj stranici s koje se navedeni softver distribuira. Ovi Uvjeti uređuju prava i obveze Urban Developmenta i Korisnika za trenutno važeću inačicu 1.1 softvera i isti se ne primjenjuju retroaktivno.

5.

Korisnik nije ovlašten umnožavati, redistribuirati ili preprodavati softver putem javnih medija (npr. putem CD-a uz časopis ili postavljanjem softvera na internetsku web stranicu) bez pisane suglasnosti vlasnika softvera. Korisnik je ovlašten koristiti softver na neograničenom broju računala unutar pravne osobe ili kućanstva.

6.

Korisnik nije ovlašten vršiti funkcionalnu analizu softvera tj. obrnuti inženjering softvera (tzv. reverse engineering), mijenjati funkcionalnost, vizualni sadržaj ili tekstove u softveru, instalacijskom paketu ili pratećoj dokumentaciji, ili uključivati iste u druge instalacijske pakete. Korisnik ne smije modificirati, prilagoditi, prevoditi, dati podlicencu, koristiti u promotivne svrhe, javno izvoditi, preprodati za naknadu ili umrežiti softver ili stvoriti inačicu navedenog softvera ili bilo kojeg njegovog dijela.

7.

Softver se daje Korisniku u "najboljoj namjeri", "takav kakav je", bez garancije da će navedeni softver ispravno, ili u potpunosti ili bez neželjenih posljedica, na bilo kojem računalu obavljati svoju funkciju i da će isti ispuniti sve zahtjeve Korisnika. Urban Development je poduzeo sve razumne mjere kako bi softver bio sukladan drugim programima koje možda Korisnik ima na računalu, no ne može garantirati da će operacije navedenog programa biti bez prekida ili bez grešaka ili propusta te da neće prouzročiti materijalne ili bilo kakve druge štete. Pojam "bez garancije" uključuje i garancije kvalitete i podobnosti za bilo koju svrhu, ili bilo koje druge garancije koje izviru iz bilo kakvog prijedloga, specifikacije ili primjerka.

8.

Urban Development nije odgovoran za probleme uzrokovane slučajno, zlouporabom, pogrešnom uporabom, izmjenama ili neodgovarajućim korištenjem softvera kao ni za bilo kakve štete nastale takvim korištenjem.

9.

Urban Development nema kontrolu nad Korisnikovim korištenjem softvera. Stoga, Urban Development ne garantira za učinkovitost softvera. Urban Development ne garantira za točnost i važenje svih podataka u softveru i stoga ne snosi odgovornost za netočnosti ili istek važenja određenih podataka ili za bilo kakav zastoj njima uzrokovan.

10.

Urban Development nije obvezan pružati tehničku podršku za softver. Za sve upite i pomoć oko instalacije i funkcioniranja navedenog softvera, Korisnik se može obratiti na e-mail uj@dir.hr ili potražiti pomoć u Forumu na službenoj stranici s koje se navedeni softver distribuira.

11.

Za valjanost, tumačenje i provedbu ovih Uvjeta mjerodavno je hrvatsko pravo. Sve eventualne sporove proistekle iz ili u vezi s ovim Uvjetima, Urban Development i Korisnik će rješavati mirnim putem. U slučaju da spor ne bi bio riješen mirnim putem, ugovara se nadležnost suda u Rijeci.

12.

Pritiskom na tipku za početak instalacije, Korisnik potvrđuje da je upoznat s ovim Uvjetima korištenja softvera te da iste u potpunosti prihvaća. Pritiskom na tipku za početak instalacije automatski će započeti instalacija softvera na korisničko računalo.